CPF รับโล่รางวัลองค์กรสนับสนุนคนพิการดีเด่น

CPF รับโล่รางวัลองค์กรสนับสนุนคนพิการดีเด่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF และ บริษัทในกลุ่ม รวม 13 บริษัท รับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. เป็นผู้มอบโล่ ณ ห้องประชุมของกระทรวงฯ เนื่องในงานวันคนพิการสากล ตอกย้ำการเป็นองค์กรเอกชนที่สนับสนุนคนพิการให้มีอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง สร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมให้กับผู้พิการในสังคมไทย

คำค้น