BAM ตั้ง “บัณฑิต อนันตมงคล”-“สมพร มูลศรีแก้ว” นั่งผู้บริหาระดับสูง มีผล 1 ม.ค.

BAM ตั้ง "บัณฑิต อนันตมงคล"-"สมพร มูลศรีแก้ว" นั่งผู้บริหาระดับสูง มีผล 1 ม.ค.

บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทในการประชุมเมื่อวันที่ 10 ธ.ค.2563 มีมติแต่งตั้ง นายบัณฑิต อนันตมงคล กรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรักษาการผู้จัดการใหญ่สายสนับสนุน และแต่งตั้งนายสมพร มูลศรีแก้ว ดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจ และรักษาการรองผู้จัดการใหญ่สายจำหน่ายทรัพย์ มีผล 1 ม.ค.64 เป็นต้นไป

คำค้น