สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2103D 1089 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ดังนี้

อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น)
1 S5013P2103D S50Z20 1,088,909,100
2 S5013P2103E S50Z20 969,853,000
3 S5013C2103B S50Z20 750,181,700
4 S5013P2103B S50Z20 460,826,900
5 S5013C2103C S50Z20 342,272,200

ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

คำค้น