สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ AWC มูลค่าสูงสุด 7.73 พันลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ AWC มูลค่าสูงสุด 7.73 พันลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
AWC 2.00 1,500,000,000.00 7,725,000.00 5
BANP13C2104A 1.00 10,000,000.00 3,000.00 0
DELTA 1.00 20,000.00 12,000.00 600
GULF 1.00 3,000.00 103.50 35
KBANK 2.00 283,000.00 30,228.00 107
KTC 2.00 600,000.00 34,150.00 57
MAX 5.00 19,000,000.00 207.60 0
MINT 1.00 5,000.00 130.00 26
PTT 1.00 400,000.00 12,400.00 31
PTTGC 1.00 17,000.00 1,015.75 60
SPI 1.00 300,000.00 18,600.00 62
TDEX 1.00 10,000,000.00 91,953.00 9
TLGF 1.00 260,000.00 4,368.00 17
UOBKH 1.00 1,500,000.00 5,250.00 4
WHA 1.00 10,000.00 30.40 3