สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2103B 693 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ดังนี้

อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น)
1 S5013P2103B S50H21 693,331,000
2 S5013P2103A S50H21 661,597,380
3 S5013P2103D S50H21 544,311,700
4 S5013C2103B S50H21 478,644,910
5 S5013C2103C S50H21 356,478,100

ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

คำค้น