TTCL คว้างานก่อสร้างรฟฟ. “ท็อป เอสพีพีฯ” มูลค่า 3.3 พันลบ.

TTCL คว้างานก่อสร้างรฟฟ. "ท็อป เอสพีพีฯ" มูลค่า 3.3 พันลบ.

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) หรือ TTCL แจ้งว่าบริษัทลงนามสัญญางานก่อสร้างโครงการใหม่ในประเทศ ซึ่งเป็นการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ตามโครงการ TOP SPP Expansion Project ของบริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด ในอ.ศรีราชา จ.ชลบุรี มูลค่าประมาณ 3.3 พันล้านบาท โดยเป็นงานออกแบบวิศวกรรม, จัดซื้อเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์, ก่อสร้าง และทดสอบการเดินเครื่อง มีระยะเวลาดำเนินโครงการประมาณ 27 เดือน

คำค้น