ดีเดย์! ACE ตัดริบบิ้น COD รฟฟ.ขยะชุมชนกระบี่ 6 MW ดันกำลังผลิตแตะ 449.57 MW

ดีเดย์! ACE ตัดริบบิ้น COD รฟฟ.ขยะชุมชนกระบี่ 6 MW ดันกำลังผลิตแตะ 449.57 MW

บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า วันนี้ (28 ธ.ค.63) โรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชน ตั้งอยู่ที่เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ กำลังผลิตติดตั้ง 6.0 เมกะวัตต์ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) แบบ Feed-in Tariff (Fit) 4.4 เมกะวัตต์ กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) สัญญามีอายุถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2582 (โรงไฟฟ้าขยะชุมชนกระบี่) ของบริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด (ALCP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยอ้อม สัดส่วน 100% ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเร็วกว่าแผนเดิมที่คาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ภายในไตรมาส 1 ปี 2564

ทั้งนี้ เมื่อนับรวมโรงไฟฟ้าขยะชุมชนกระบี่ดังกล่าวแล้ว ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้ารวม 36 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 449.57 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว 19 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 245.91 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 17 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 203.66 เมกะวัตต์

อนึ่ง สำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว 2 โครงการ ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ กำลังการผลิตติดตั้ง 9.5 เมกะวัตต์ และ 7.5 เมกะวัตต์ ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไบโอ เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (ABE) (เดิมชื่อ บริษัท ยูดับบลิวซี อำพัน ไบโอแมส จำกัด) และ บริษัท สตึกไบโอแมส จำกัด (SBM) ตามลำดับ

โดยที่ ABE และ SBM เป็นบริษัทย่อยโดยอ้อมที่บริษัทฯ ซื้อและรับโอนหุ้นมาจากบริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) นั้น ปัจจุบันการปรับปรุงเครื่องจักรโรงไฟฟ้าได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน โดยโรงไฟฟ้าชีวมวลของ ABE ได้กลับมาเดินเครื่องเพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้ กฟภ. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) แบบ Feed-inTariff (FiT) แล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563

ในขณะที่โรงไฟฟ้าชีวมวลของ SBM ได้กลับมาเดินเครื่องเพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้ กฟภ. ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) แบบ Adder แล้ว ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 และปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการที่จะจำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ฉบับใหม่แบบ Feed-in Tariff (FiT) แทนสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) แบบ Adder ฉบับเดิมที่เคยทำกับกฟภ. โดยคาดว่าจะสามารถจำหน่ายไฟฟ้าให้ กฟผ. ได้ภายในเดือนมกราคม 2564

คำค้น