“ประยูร อัสสกาญจน์” ขายหุ้น GSC เหลือถือ 51.2%

“ประยูร อัสสกาญจน์” ขายหุ้น GSC ออก 12.8009% เหลือถือ 51.2%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 23 ธ.ค.2563 นายประยูร อัสสกาญจน์ จำหน่ายหลักทรัพย์บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GSC จำนวน 12.8009% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลมีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 51.2% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

คำค้น