สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) AIMIRT มูลค่าสูงสุด 6.35 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) AIMIRT มูลค่าสูงสุด 6.35 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
AIMIRT 1 500,000 6,350 12.7
BOFFICE 1 461,200 4,889 10.6
RATCH 1 57,400 3,128 54.5
IVL13C2104A
1 5,000,000 1,700 0.34
MAX 2 4,000,000 44 0.01