50 สนง.เขต “กทม.” ลดเสี่ยงโควิด งดบริการงานทะเบียนวันเสาร์ เว้นแจ้งเกิด-ตาย

50 สนง.เขต “กทม.” ลดเสี่ยงโควิด งดบริการงานทะเบียนวันเสาร์ เว้นแจ้งเกิด-ตาย

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับกรุงเทพมหานคร

โดยในสถานการณ์ดังกล่าวฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ยังคงเปิดให้บริการประชาชนและมีประชาชนมารับบริการเป็นจำนวนมาก จึงมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครจึงของดให้บริการงานทะเบียนแก่ประชาชนในวันเสาร์ในทุกกรณี ยกเว้นการแจ้งเกิด-ตาย รวมทั้งงดให้บริการรถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลายซึ่งจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

สำหรับการให้บริการในวันจันทร์-ศุกร์ จะกำหนดจำนวนผู้รับบริการให้เหมาะสม เพื่อลดความหนาแน่นของประชาชนที่มารับบริการ โดยให้สำนักงานเขตเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้ระบบจองคิวออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่น BMAQ เลือกวัน เวลา และสถานที่ใช้บริการล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในการรับบริการและประหยัดเวลาในการเดินทาง