“บล.เคทีบี (ประเทศไทย)” แจ้งเปลี่ยนชื่อใหม่ “บล.เคทีบีเอสที”

“บล.เคทีบี (ประเทศไทย)” แจ้งเปลี่ยนชื่อใหม่ “บล.เคทีบีเอสที” มีผลตั้งแต่ 18 ธ.ค.63

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุว่า บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทใหม่ เป็น  “บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)” หรือ KTBST SEC ส่วนชื่อภาษาอังกฤษ คือ KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED เริ่มตั้งแต่ 18 ธ.ค.2563