เปิดผลงานกลุ่ม JMART ปี 63 บ.ย่อยกวาดรีเทิร์นสูงสุดทุกกลุ่มธุรกิจ!

เปิดผลงานกลุ่ม JMART ปี 63 บ.ย่อยกวาดรีเทิร์นสูงสุดทุกกลุ่มธุรกิจ!

ในปี 2563 เป็นปีที่เศรษฐกิจทั่วโลกได้รับผลกระทบเป็นอย่างหนักจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนปรับตัวลดลงจนถึงขาดทุนสุทธิ ซึ่งกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท และความเชื่อมั่นของบริษัทเป็นอย่างมาก

อย่างไรก็จากการสำรวจและรวบรวมราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มของ J Group กลับพบกว่าบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม J Group ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้สูงสุดของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมเมื่อเทียบราคาหุ้นเมื่อวันที่ 29 ธ.ค.2562 จนถึง 30 ธ.ค.2563

โดยราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นส่งผลให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนจากการเข้าลงทุนสูง รายละเอียดตามตารางประกอบดังนี้

ทั้งนี้ จะเห็นว่าราคาหุ้น บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART ซึ่งมีสถานะเป็นโฮลดิ้ง คอมพานี โดยมีธุรกิจหลักของบริษัทแกนคือ จำหน่ายทั้งค้าปลีกและค้าส่งโทรศัพท์เคลื่อนที่ และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้สูงถึง 139.52% มาที่ระดับ 20 บาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2562 ซึ่งราคาอยู่ที่ระดับ 8.35 บาท ซึ่งสูงที่สุดในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ขณะเดียวกัน ราคาหุ้น บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) หรือ JMT ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้ ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้สูงถึง 80% มาที่ระดับ 36 บาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2562 ซึ่งราคาอยู่ที่ระดับ 20 บาท ซึ่งสูงที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์

ด้านราคาหุ้นบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SINGER ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า ซิงเกอร์ ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้สูงถึง 377.06% มาที่ระดับ 26 บาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2562 ซึ่งราคาอยู่ที่ระดับ 5.45 บาท ซึ่งสูงที่สุดในกลุ่มบริการ หมวดธุรกิจพาณิชย์

อีกทั้ง บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) หรือ J ผู้บริหารจัดการพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้าในส่วนโทรศัพท์เคลื่อนที่และสินค้าเทคโนโลยี ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้สูงถึง 90.80% มาที่ระดับ 1.66 บาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2562 ซึ่งราคาอยู่ที่ระดับ 0.87 บาท ซึ่งสูงที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

*อนึ่งข้อมูลที่มีการนำเสนอข้างต้น เป็นเพียงข้อแนะนำจากข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนเท่านั้น และมิได้เป็นการชี้นำ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆการตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำค้น