สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 30 ธ.ค.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 30 ธ.ค.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
CKP-R 1,738,700 7,842,142 14.17%
BBL 910,100 109,049,050 12.72%
SPRC 1,996,700 16,188,775 10.69%
TCAP-R 616,900 21,466,125 10.51%
BCP-R 374,000 7,651,210 10.15%
BGRIM 1,856,300 92,337,100 9.98%
GFPT-R 444,200 6,245,510 9.83%
BANPU-R 16,535,900 182,751,810 9.36%
MINT 1,818,300 46,583,100 8.68%
PTTGC-R 1,258,600 74,594,125 8.42%
KTB-R 3,390,400 37,942,720 8.23%
STEC-R 387,700 4,979,560 7.59%
MBK-R 424,000 5,301,500 7.26%
PTL-R 36,700 834,050 7.17%
PLANB-R 1,069,200 6,846,165 7.15%
BLAND-R 1,609,800 1,908,602 7.14%
BLA-R 103,300 2,176,980 6.97%
MINT-R 1,438,300 36,914,600 6.86%
TISCO-R 228,400 20,414,650 6.65%
RS-R 306,600 5,251,020 6.60%
GLOBAL 567,100 9,794,330 6.53%
STA-R 1,068,700 28,439,475 6.30%
HMPRO 1,502,500 20,604,170 6.29%
TMB 58,297,300 64,731,083 6.22%
KCE-R 807,400 33,259,725 6.19%
TOP-R 443,100 23,313,500 6.17%
CPN 882,400 42,646,750 6.14%
MTC-R 594,600 35,529,800 6.04%
BANPU 10,662,500 118,502,400 6.03%
COM7-R 775,000 30,679,675 5.90%
GULF 1,414,000 49,017,550 5.81%
JAS-R 2,660,600 8,575,404 5.46%
SHR 360,000 885,600 5.39%
PSH-R 168,400 2,118,420 5.37%
CENTEL-R 176,800 4,174,350 5.34%
PRM-R 701,100 5,571,465 5.31%
VNT-R 398,400 11,883,225 5.31%
TPIPP-R 317,600 1,364,944 5.27%
BDMS 1,260,300 26,460,130 5.26%
CENTEL 171,600 4,040,000 5.19%
SPRC-R 968,900 7,854,330 5.19%
TCAP 303,400 10,627,350 5.17%
SIRI-R 3,633,900 2,961,628 5.05%
AOT 1,082,600 67,589,700 5.04%
BEM 2,718,000 22,979,810 5.03%
BH 89,500 10,882,350 5.01%
IVL 2,378,000 88,550,450 4.89%
GPSC-R 2,180,100 164,020,275 4.88%
BAM-R 1,805,600 39,905,930 4.74%
DTAC-R 578,900 19,414,425 4.67%
TOP 335,400 17,747,675 4.67%
ERW 520,000 1,859,600 4.62%
KTB 1,905,000 21,343,120 4.62%
PTTGC 657,600 39,150,025 4.40%
SPALI-R 376,700 7,716,230 4.36%
INTUCH-R 272,500 15,475,225 4.29%
EA 1,107,100 55,234,875 4.09%
GUNKUL-R 1,014,500 2,536,254 4.03%
INTUCH 253,700 14,422,375 4.00%
BJC 310,000 10,762,175 3.93%
CPF 1,143,700 30,879,900 3.92%
JMT-R 546,700 20,084,300 3.90%
BLAND 863,900 1,028,041 3.83%
SCB-R 295,700 25,789,875 3.74%
TRUE 17,569,300 63,868,102 3.63%
KBANK 479,000 54,615,600 3.60%
LH 1,579,700 12,664,270 3.54%
OSP-R 194,300 6,911,000 3.52%
RATCH-R 222,500 11,795,500 3.50%
KKP-R 278,900 14,204,775 3.47%
SGP-R 83,600 844,360 3.42%
TISCO 116,100 10,417,100 3.38%
CBG 192,300 22,639,300 3.36%
MAJOR 157,500 2,862,930 3.32%
ADVANC 242,800 43,085,700 3.31%
SAWAD-R 474,500 31,477,325 3.30%
MAJOR-R 152,800 2,787,680 3.22%
ESSO-R 599,900 4,429,275 3.14%
TU 371,200 5,095,900 3.12%
BTS 3,780,200 35,611,845 3.08%
SCC 68,600 26,147,800 3.06%
IRPC 12,167,200 45,454,372 3.00%
EGCO-R 60,400 11,694,900 2.96%
EPG-R 558,200 3,929,450 2.85%
DTAC 346,600 11,682,850 2.80%
SCB 211,800 18,584,675 2.68%
TASCO-R 183,600 3,237,050 2.57%
KTC-R 295,400 17,538,050 2.56%
THANI-R 1,672,000 7,044,778 2.56%
PTTEP 320,900 31,381,175 2.55%
CKP 309,100 1,397,726 2.52%
STGT-R 1,014,900 76,135,900 2.52%
SUPER-R 8,126,700 7,961,669 2.46%
CRC 462,700 14,127,350 2.41%
EGCO 49,200 9,605,600 2.41%
DOHOME-R 318,100 4,441,780 2.39%
RATCH 144,800 7,724,375 2.28%
NOBLE-R 115,400 2,835,650 2.27%
ESSO 429,300 3,183,235 2.24%
GPSC 990,600 74,973,525 2.22%
KCE 290,000 12,018,800 2.22%
LH-R 977,500 7,864,490 2.19%
BPP 369,000 5,609,940 2.16%
AAV 411,000 980,222 2.13%
QH 655,700 1,527,032 2.09%
JAS 1,000,000 3,240,000 2.05%
QH-R 644,600 1,495,474 2.05%
BJC-R 161,200 5,562,800 2.04%
DCC-R 149,500 334,880 2.03%
CPALL 449,300 26,450,200 2.00%
BH-R 34,900 4,219,500 1.95%
KBANK-R 256,400 29,219,300 1.93%
MTC 189,800 11,359,950 1.93%
PTT 1,247,900 53,509,700 1.85%
IVL-R 894,800 33,262,675 1.84%
HMPRO-R 437,400 5,981,450 1.83%
AMATA-R 375,600 6,038,430 1.82%
KTC 209,600 12,452,350 1.82%
PTTEP-R 228,100 22,294,050 1.81%
WHA 3,122,700 9,282,616 1.70%
BCPG 60,000 858,000 1.67%
ORI-R 222,000 1,724,490 1.53%
EA-R 405,200 20,187,100 1.50%
WHA-R 2,570,000 7,628,610 1.40%
SCGP 266,600 11,118,900 1.38%
CPF-R 400,200 10,805,400 1.37%
CPN-R 196,000 9,390,875 1.36%
DELTA-R 296,000 155,218,600 1.36%
BEM-R 707,200 5,984,015 1.31%
RS 60,600 1,041,410 1.30%
AWC 1,285,100 5,913,970 1.25%
AP 242,900 1,793,440 1.21%
TTW 93,600 1,151,160 1.16%
CK 60,200 1,005,340 1.15%
PRM 143,000 1,142,595 1.08%
TPIPL-R 721,300 1,329,747 1.06%
PTG 229,500 3,677,800 1.05%
ADVANC-R 71,500 12,683,300 0.97%
ICHI 52,500 491,775 0.97%
TKN-R 120,800 1,268,380 0.96%
BCH 50,000 685,000 0.94%
BGRIM-R 169,300 8,485,375 0.91%
COM7 120,000 4,740,000 0.91%
TU-R 108,400 1,485,080 0.91%
BEAUTY 166,800 265,818 0.88%
STEC 42,300 544,580 0.83%
SVI 50,000 214,000 0.83%
TTA 240,500 1,351,325 0.80%
VGI 500,000 3,325,000 0.79%
BCH-R 41,500 566,960 0.78%
KKP 62,500 3,170,950 0.78%
PTL 3,900 88,670 0.76%
PLANB 106,300 690,950 0.71%
GFPT 30,500 435,220 0.67%
TVO-R 43,200 1,476,625 0.67%
BFIT 8,600 260,150 0.65%
GUNKUL 158,400 399,800 0.63%
BAM 237,600 5,260,810 0.62%
SUPER 1,977,700 1,947,945 0.60%
THANI 394,600 1,683,802 0.60%
SSP 16,000 185,600 0.59%
HANA 55,400 2,199,500 0.58%
M 10,000 492,500 0.57%
SAWAD 82,700 5,514,100 0.57%
TQM 39,700 5,387,650 0.57%
AMATA 115,600 1,873,070 0.56%
TASCO 39,100 695,940 0.55%
PTG-R 108,100 1,718,790 0.50%
GULF-R 120,300 4,120,275 0.49%
OSP 27,200 972,400 0.49%
AEONTS 60,000 12,045,000 0.44%
BAY 45,000 1,450,000 0.44%
SCCC 1,900 255,550 0.44%
TVO 27,600 945,300 0.43%
BLA 6,100 128,100 0.41%
TKN 50,000 530,000 0.40%
TOA 11,600 382,800 0.38%
DOHOME 48,600 674,740 0.37%
IRPC-R 1,462,800 5,439,260 0.36%
CPALL-R 79,800 4,661,875 0.35%
MBK 19,800 249,380 0.34%
SPALI 29,500 612,070 0.34%
BCPG-R 11,900 167,790 0.33%
BEC 23,600 188,800 0.32%
BTS-R 394,300 3,682,220 0.32%
BDMS-R 71,600 1,482,120 0.30%
AOT-R 51,700 3,216,725 0.24%
CRC-R 45,400 1,418,750 0.24%
BEC-R 15,700 125,410 0.21%
BCP 7,500 154,330 0.20%
MEGA 2,400 86,400 0.20%
STGT 77,900 5,774,475 0.19%
VNT 14,400 414,425 0.19%
EPG 28,400 201,640 0.15%
TQM-R 8,200 1,106,400 0.12%
BBL-R 7,700 916,300 0.11%
RBF 25,000 230,750 0.11%
GLOBAL-R 7,400 128,760 0.09%
STA 10,000 262,500 0.06%
CBG-R 2,800 335,100 0.05%
SPCG 500 10,050 0.05%
DELTA 8,700 4,267,400 0.04%
JMT 4,000 146,000 0.03%
CK-R 300 5,000 0.01%
TRUE-R 56,000 202,642 0.01%
AP-R 200 1,465 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น