TAPAC เผยปี 63 พลิกขาดทุน 47.31 ลบ. รับรายได้ขาย-บริการลด

TAPAC เผยปี 63 พลิกขาดทุน 47.31 ลบ. จากปีก่อนมีกำไร 79.23 ลบ. รับรายได้ขาย-บริการลด

บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ TAPAC รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 (รวมบริษัทย่อย) สิ้นสุดวันที่ 31 ต.ค.2563 ดังนี้

โดยผลการดำเนินงานประจำปี 2563 พลิกขาดทุน เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการผลิตภัณฑ์พลาสติก, แม่พิมพ์, ธุรกิจค้าปลีกและขายที่ดิน โดยบริษัทย่อยประเทศสวีเดน ทั้งสิ้น 1,081.05 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบช่วงเดียวกันกับปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ 1,143.899 ล้านบท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 5.49

รวมทั้งบริษัทย่อย C4Hus AB มีรายได้ค่าก่อสร้างอยู่ที่ 684.485 ล้านบาท ลดลดจากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 671.811ล้านบาท ลดลงร้อยละ1.89 อันเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในสวีเดนและยุโรป ขณะเดียวกันก็มีต้นทุนค่า ก่อสร้างอยู่ที่ 624.047ล้านบาท

นอกจากนี้บริษัทฯ มีการรับรู้การขาดทุนจากคดีความฟ้องร้องเข้ามาในปี 31.559 ล้านบาท (คดีความเรียกเก็บค่าไฟฟ้าย้อนหลังกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) อันเนื่องจากเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563ศาลฎีกามีคา สั่งไม่รับฏีกาทำให้คดีดังกล่าวสิ้นสุด

คำค้น