ดีเดย์! “ไทยสมายล์” เปิดตัวบริการขนส่งสินค้า “Smile Cargo” นำร่อง 9 จังหวัด วันแรก

ดีเดย์! "ไทยสมายล์" เปิดตัวบริการขนส่งสินค้า "Smile Cargo" นำร่อง 9 จังหวัด วันแรก

นางชาริตา ลีลายุทธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด เปิดเผยว่า แม้ว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย แต่ตลาดโลจิสติกส์ยังคงมีการเติบโตและมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไทยสมายล์มองเห็นโอกาสดังกล่าวจึงได้เปิดให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศภายในประเทศขึ้น ซึ่งนำร่องให้บริการครอบคลุมใน 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบี่ และสงขลา (หาดใหญ่) ภายใต้ชื่อ Smile Cargo

โดยให้บริการพื้นที่จัดเก็บสินค้าใต้ท้องเครื่องบิน Airbus A320-200 เน้นกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ไปพร้อมๆ กับการสร้างความมั่นใจในการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็ว โดยไทยสมายล์ให้บริการขนส่งสินค้าทุกวัน เริ่มให้บริการตั้งแต่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป