สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 4 ม.ค.64

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 4 ม.ค.64

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
GLOBAL 1,681,700 28,074,380 17.48%
TTW 351,900 4,328,370 11.56%
BPP 604,500 9,068,740 10.60%
BEM 4,029,400 33,257,410 10.35%
TU 2,036,800 27,569,580 10.29%
CBG 245,000 27,860,800 9.06%
STA-R 996,300 26,361,175 8.89%
HMPRO 2,819,600 37,682,640 8.82%
KTC-R 1,130,900 67,471,125 8.82%
MINT 2,959,300 75,945,995 8.59%
BBL 571,500 67,326,000 8.36%
PTTGC-R 1,812,200 107,365,300 7.47%
TOP-R 1,113,500 59,761,775 7.09%
KCE-R 898,500 38,163,800 6.90%
AOT 1,820,700 110,973,150 6.87%
BJC 336,000 11,600,950 6.72%
KTB 4,525,900 49,924,570 6.69%
BTS 3,681,900 33,658,905 6.64%
INTUCH 465,400 25,918,225 6.53%
KBANK 1,433,600 159,272,900 6.53%
SAWAD-R 787,700 52,032,000 6.52%
BCPG 215,200 3,019,780 6.45%
WHA-R 8,534,100 25,538,182 6.45%
CPN 756,700 35,663,150 6.22%
DTAC 322,800 10,588,725 6.13%
PTT 4,566,400 188,944,400 6.12%
CPN-R 742,400 34,881,050 6.10%
TCAP 383,100 13,104,850 5.85%
TOP 915,800 47,717,000 5.83%
BCPG-R 193,400 2,729,050 5.80%
BH-R 112,000 13,257,900 5.70%
CHG 925,000 2,249,800 5.43%
LH 1,992,600 15,800,385 5.29%
QH 2,001,700 4,608,310 5.28%
BCP-R 836,000 18,019,550 5.23%
BH 102,100 12,011,600 5.20%
DELTA-R 490,500 247,160,400 5.19%
PSH-R 73,400 913,790 5.18%
OSP 256,900 8,994,850 5.14%
SPALI-R 282,500 5,647,100 5.00%
SUPER 30,232,700 29,464,280 4.98%
JMT-R 320,800 11,396,325 4.96%
BCH-R 399,300 5,372,540 4.93%
INTUCH-R 351,200 19,575,975 4.93%
CENTEL-R 258,300 6,189,000 4.81%
SCB 545,400 46,488,050 4.79%
DTAC-R 249,300 8,153,000 4.73%
PTTEP 625,800 61,204,300 4.72%
HMPRO-R 1,506,300 20,064,940 4.71%
GUNKUL 2,032,600 5,112,552 4.64%
GFPT-R 352,800 4,936,600 4.59%
CPALL 1,779,400 102,657,500 4.50%
AWC 3,326,600 14,894,492 4.32%
TRUE 5,395,700 18,249,550 4.32%
RATCH 211,000 11,227,050 4.29%
TCAP-R 280,600 9,598,125 4.28%
CPF 4,530,500 125,183,825 4.26%
ADVANC 316,100 55,518,450 4.24%
BDMS 1,331,000 27,351,430 4.20%
BJC-R 206,500 7,133,000 4.13%
KKP-R 203,700 10,373,300 4.11%
TVO-R 134,700 4,623,550 4.09%
BCH 330,600 4,433,730 4.08%
CRC 698,200 20,986,450 4.06%
PTTGC 973,800 56,820,500 4.01%
TPIPL-R 503,600 912,239 3.97%
TISCO 142,300 12,529,400 3.82%
MTC 330,200 19,332,175 3.81%
PTL-R 35,600 804,400 3.73%
KTC 471,500 27,360,525 3.68%
BGRIM 757,800 37,285,700 3.65%
CENTEL 193,100 4,544,810 3.60%
CKP-R 740,500 3,349,766 3.59%
COM7-R 128,000 4,952,900 3.53%
WHAUP-R 245,200 1,032,978 3.49%
TMB 42,713,900 44,692,736 3.33%
IVL 3,237,900 122,771,525 3.22%
EA-R 2,736,900 144,328,600 3.17%
ORI-R 436,000 3,287,925 3.14%
GULF 855,500 29,293,250 3.09%
DELTA 287,800 146,747,200 3.05%
PRM-R 1,590,600 13,166,780 3.05%
GPSC-R 2,084,500 158,692,950 2.95%
IRPC 10,352,000 38,677,012 2.95%
MINT-R 986,900 26,156,490 2.87%
THANI 2,499,000 10,573,642 2.83%
DOHOME-R 391,500 5,331,440 2.79%
SAWAD 332,700 21,613,875 2.75%
SCC 92,600 34,742,400 2.74%
SGP 97,500 991,500 2.74%
MBK-R 97,500 1,208,700 2.73%
BANPU-R 3,455,500 37,570,660 2.71%
RATCH-R 133,500 7,068,725 2.71%
BAM 585,900 12,717,910 2.69%
EPG-R 435,400 3,106,375 2.67%
JAS 868,000 2,713,610 2.67%
ERW 310,000 1,095,400 2.53%
GPSC 1,783,800 135,772,150 2.53%
BANPU 3,178,100 34,268,730 2.49%
AAV 1,184,000 2,778,632 2.45%
THG-R 13,000 329,050 2.44%
AMATA-R 311,300 4,968,200 2.42%
SCB-R 256,700 21,935,975 2.26%
AOT-R 593,900 36,162,975 2.24%
MAJOR-R 53,400 933,180 2.15%
GFPT 164,400 2,301,170 2.14%
SPRC 981,100 8,125,385 2.12%
JAS-R 681,100 2,142,202 2.09%
NOBLE-R 76,100 1,867,570 2.07%
KTB-R 1,383,100 15,097,390 2.04%
MAJOR 50,800 906,620 2.04%
PTG-R 210,500 3,283,800 2.03%
PTTEP-R 265,000 25,691,425 2.00%
CKP 405,900 1,809,514 1.97%
IVL-R 1,902,500 72,686,975 1.89%
BLA-R 52,300 1,118,490 1.85%
EGCO 60,100 11,433,850 1.82%
THANI-R 1,603,800 6,782,766 1.82%
AMATA 230,400 3,686,000 1.79%
STA 200,000 5,250,000 1.78%
SUPER-R 10,645,600 10,376,767 1.75%
CRC-R 294,700 8,693,650 1.72%
TVO 56,000 1,915,425 1.70%
TASCO 245,900 4,317,660 1.69%
DOHOME 231,200 3,149,340 1.65%
BEC 75,500 606,385 1.62%
KCE 209,300 8,732,275 1.61%
OSP-R 79,400 2,803,575 1.59%
TISCO-R 58,700 5,191,125 1.58%
SCGP 269,700 11,107,325 1.56%
KBANK-R 329,300 36,842,500 1.50%
IRPC-R 5,208,200 19,590,650 1.48%
MTC-R 124,500 7,324,975 1.44%
PTG 140,500 2,202,450 1.35%
PTL 12,400 281,040 1.30%
CK 63,800 1,050,590 1.24%
COM7 43,800 1,687,875 1.21%
VGI 826,500 5,430,245 1.18%
CBG-R 31,600 3,584,000 1.17%
RS-R 24,200 419,200 1.16%
EA 952,100 48,431,200 1.10%
ESSO-R 490,300 3,702,940 1.09%
KKP 53,600 2,726,075 1.08%
SF-R 10,700 52,952 1.07%
SPRC-R 479,700 3,932,135 1.04%
WHA 1,256,200 3,751,368 0.95%
AP 272,700 1,996,545 0.90%
TTW-R 26,700 328,410 0.88%
BEAUTY 198,300 306,513 0.85%
CPF-R 876,900 23,947,425 0.82%
RS 17,000 289,700 0.82%
TPIPP-R 53,000 225,780 0.80%
CPALL-R 303,800 17,613,025 0.77%
M 14,700 712,900 0.74%
ESSO 325,300 2,390,955 0.73%
SPCG-R 7,300 146,000 0.73%
STGT-R 267,400 20,198,600 0.68%
LH-R 247,300 1,997,435 0.66%
BLAND-R 148,600 166,746 0.64%
HANA 27,700 1,101,825 0.64%
ICHI 42,200 387,230 0.64%
SGP-R 22,300 231,600 0.63%
BTS-R 332,100 3,038,715 0.60%
EGCO-R 19,700 3,755,850 0.60%
STEC 82,600 1,010,020 0.60%
PLANB 99,800 611,690 0.59%
SSP 16,100 183,540 0.57%
M-R 11,200 548,050 0.56%
RBF 62,600 577,805 0.46%
PSH 6,000 74,850 0.42%
PLANB-R 68,800 423,810 0.41%
BCP 60,200 1,292,640 0.38%
ADVANC-R 27,200 4,786,400 0.36%
BAM-R 78,300 1,709,920 0.36%
BGRIM-R 71,200 3,595,625 0.34%
AEONTS 21,200 4,306,100 0.32%
TOA 8,400 283,500 0.30%
TQM-R 8,300 1,091,000 0.29%
BEC-R 12,900 104,490 0.28%
SPALI 15,200 302,480 0.27%
VNT 15,200 480,550 0.26%
BDMS-R 77,700 1,595,160 0.24%
STEC-R 32,600 394,640 0.24%
STGT 96,000 7,333,750 0.24%
TASCO-R 35,200 629,680 0.24%
EPG 30,500 211,975 0.19%
TQM 5,200 697,400 0.18%
SCCC 200 26,700 0.17%
UNIQ 3,200 14,740 0.17%
AWC-R 125,800 571,132 0.16%
GULF-R 42,100 1,464,125 0.15%
SCC-R 4,800 1,802,400 0.14%
MEGA 5,900 216,750 0.13%
PRM 62,300 497,080 0.12%
AU 5,000 53,500 0.10%
E1VFVN3001 700 16,660 0.10%
BEM-R 33,300 273,060 0.09%
TPIPP 6,000 25,670 0.09%
TTA 86,900 473,285 0.09%
WHAUP 6,400 26,836 0.09%
TRUE-R 88,200 300,012 0.07%
AP-R 18,000 133,965 0.06%
ORI 6,400 47,550 0.05%
ASIAN 8,000 78,300 0.04%
RCL 15,700 259,150 0.04%
CK-R 500 8,250 0.01%
SIRI 3,000 2,385 0.01%
GUNKUL-R 200 502 0.00%
TU-R 100 1,350 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น