สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) GULF มูลค่าสูงสุด 90.13 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) GULF มูลค่าสูงสุด 90.13 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
GULF 2 2,500,000 90,125 36.05
SCB 1 110,000 10,341 94.01
KBS 1 2,187,500 6,606 3.02
CPALL 1 86,400 5,045 58.39
GPSC13C2103A
1 6,000,000 4,890 0.82
GPSC 1 42,700 3,735 87.48
MAX 1 3,000,000 33 0.01