สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) RATCH มูลค่าสูงสุด 7.23 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) RATCH มูลค่าสูงสุด 7.23 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
RATCH
2 114,800 7,232 63
MAX 3 7,000,000 88 0.01
STPI-F 1 81 0 3.66
BCP-F 1 11 0 25.5
SF-F 1 26 0 4.98
SIRI-F 1 67 0 0.82