“บลจ.อเบอร์ดีนฯ” ขายหุ้น KCAR ออกเหลือถือ 4.8%

“บลจ.อเบอร์ดีนฯ” ขายหุ้น KCAR ออกเหลือถือ 4.8%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่าเมื่อวันที่ 4 ม.ค.ที่ผ่านมา บลจ.อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำหน่ายหลักทรัพย์บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) หรือ KCAR จำนวน 0.1603% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลมีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 4.8398% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

คำค้น