หุ้นเทคนิคเด่น – บล.ไอร่า

หุ้นเทคนิคเด่น - บล.ไอร่า ประจำวันที่ 7 ม.ค.64

TMB

ระดับราคากำลังพยายามปิด Gap ที่บริเวณ 1.15-1.17 บาท หากปิด Gap ได้จะเป็นสัญญาณซื้อที่จะมีแนวต้านเป้าหมายหรือ Target ระยะสั้นๆที่ 1.27 บาทเป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ ซื้อเล่นสั้นๆ

แนวรับ      1.13          1.11

แนวต้าน     1.22          1.26

Stop Loss  1.10 บาท

 

BANPU

11.70 บาทเป็นแนวต้านสำคัญของรูปแบบสามเหลี่ยมที่หากสามารถ Break ได้จะเป็นสัญญาณซื้อและจะมีแนวต้านเป้าหมายหรือ Target ของสัญญาณซื้อที่ 12.90 บาทเป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ รอ Follow Buy เหนือ 11.70 บาทเล่นรอบเล็ก

แนวรับ      11.10          10.80

แนวต้าน     12.10          12.90

Stop Loss  10.60 บาท

 

PTTGC

62.00 บาทเป็นแนวต้านสำคัญของรูปแบบสามเหลี่ยมที่หากสามารถ Break ได้จะเป็นสัญญาณซื้อและจะมีแนวต้านเป้าหมายหรือ Target ของสัญญาณซื้อที่ 69.25บาทเป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ รอ Follow Buy เหนือ 62.00 บาทเล่นรอบเล็ก

แนวรับ      59.50          57.00

แนวต้าน     64.00          68.00

Stop Loss  56.50 บาท

 

KTB

ระดับราคากำลังพยายามปิด Gap ที่บริเวณ 11.50-11.70 บาท หากปิด Gap ได้จะเป็นสัญญาณซื้อที่จะมีแนวต้านเป้าหมายหรือ Target ระยะสั้นๆที่ 12.30 บาทเป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ ซื้อเล่นสั้นๆ

แนวรับ      11.20          11.00

แนวต้าน     12.00          12.30

Stop Loss  10.60 บาท