สมุทรสาครเจอติด “โควิด” เพิ่ม 146 ราย คนไทย 31 ต่างด้าว 115 ราย ยอดสะสมเกิน 3 พันแล้ว

สมุทรสาครเจอติด “โควิด” เพิ่ม 146 ราย คนไทย 31 ต่างด้าว 115 ราย ยอดสะสมเกิน 3 พันแล้ว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ ณ เวลา 17.00 น.ของวันที่ 6 ม.ค. 64 มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 146 ราย เป็นผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 109 ราย เป็นคนไทย 2 ราย แรงงานต่างด้าว 107 ราย และพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในโรงพยาบาล 37 ราย เป็นคนไทย 29 ราย และแรงงานต่างด้าว 8 ราย

ทำให้ขณะนี้จังหวัดสมุทรสาครมียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวมเพิ่มเป็น 3,084 ราย หลังจากทางสาธารณสุขได้เข้าไปสุ่มตรวจเชิงรุกในโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่นอกกลุ่มเสี่ยงเพิ่มเติม