CPF มอบอาหาร “ทีมแพทย์” 6 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด

CPF มอบอาหาร “ทีมแพทย์” 6 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF จัดโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย กว่า 61,000 แพ็ค แก่บรรดาทีมแพทย์ และพยาบาลใน 6 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด

สำหรับโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ซึ่งริเริ่มขึ้นโดย นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ นำความเชี่ยวชาญในการผลิตอาหารมาช่วยแบ่งเบาภาระของภาครัฐ

รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือคนไทยและประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 มาตั้งแต่ปี 2563 ที่ผ่านมา และการระบาดรอบใหม่นี้ บริษัทฯ จึงนำอาหารแบ่งเบาภารกิจของทีมแพทย์-พยาบาลในพื้นที่ควบคุมสูงสุด อีกครั้ง เพื่อเติมกำลังกายและเป็นกำลังใจให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องใกล้ชิดและมีความเสี่ยงอย่างมากโดยเฉพาะในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 รอบใหม่นี้ นอกจากการสนับสนุนอาหารให้ทีมแพทย์-พยาบาลในพื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้ว ซีพีเอฟ ยังได้ส่งความห่วงใยผนึกภารกิจกับหลายภาคส่วนส่งกำลังใจให้กับประชาชนในกลุ่มเปราะบางและพี่น้องแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตรอบนี้

โดยร่วมมือกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน นำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปกว่า 30,000 แพ็ค และไข่ไก่สด 10,000 ฟองช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของพี่น้องแรงงานที่อยู่ในชุมชนตลาดกลางกุ้ง มหาชัย ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุน “หน้ากากอนามัย ซีพี” จำนวนรวม 200,000 ชิ้น ผ่าน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปช่วยกลุ่มผู้เปราะบาง และแรงงานต่างชาติในพื้นที่ควบคุมสูงสุด เพื่อร่วมสนับสนุนประเทศไทยเอาชนะโควิด-19 รอบนี้ และก้าวพ้นวิกฤตได้อีกครั้ง

คำค้น