ตลท.จับ “NEX – NEX-W2” ติด Cash Balance เริ่ม 12 ม.ค.-1 ก.พ.64

ตลท.จับ “NEX - NEX-W2” ติด Cash Balance เริ่ม 12 ม.ค.-1 ก.พ.64

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ได้แก่ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NEX และ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 หรือ NEX-W2 เริ่ม 12 ม.ค.2564 ถึง 1 ก.พ.2564

คำค้น