GSTEE เร่งปรับโครงสร้างเงินกู้-ทำสัญญาเจ้าหนี้ไม่บังคับใช้กม.ถึง 31 พ.ค.

GSTEE เร่งปรับโครงสร้างเงินกู้-ทำสัญญาเจ้าหนี้ไม่บังคับใช้กม.ถึง 31 พ.ค.

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ GSTEEL ระบุว่า ตามที่บริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการได้รับหนังสือบอกกล่าวให้ชำระหนี้จาก Link Capital I (Mauritius) Limited (ผู้ให้กู้) ลงวันที่ 5 มิ.ย.2563 ต่อกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อทราบเมื่อวันที่ 17 มิ.ย.2563 นั้น บริษัทได้ทำสัญญา Standstill Agreement กับผู้ให้กู้ โดยผู้ให้กู้ตกลงจะไม่ดำเนินการบังคับใช้ทางกฏหมายใดๆ กับบริษัทจนถึงวันที่ 31 พ.ค.2564 ทั้งนี้บริษัทกำลังดำเนินการเจรจากับผู้ให้กู้ เพื่อปรับโครงสร้างจำนวนเงินที่ผิดนัด

คำค้น