บอร์ด TASCO ไฟเขียวควัก 473 ลบ. แจกปันผล 0.30 บ. XD 27 ม.ค.นี้

บอร์ด TASCO ไฟเขียวควัก 473 ลบ. แจกปันผล 0.30 บ. XD 27 ม.ค.64 เคาะจ่าย 9 ก.พ.64

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TASCO ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วันที่ 14 ม.ค.2564 มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายนิพงธ์ สุทธิมัย เป็นกรรมการตรวจสอบท่านใหม่แทน นายปานเฉลิม สุธาธรรม โดยให้มีผลวันที่ 14 ม.ค.2564

รวมทั้งอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานวันที่ 1 ก.ค. 2563 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2563 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.30 บาทรวมเป็นเงิน 473 ล้านบาท กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 27 ม.ค.2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 ก.พ.2564

คำค้น