DHOUSE ส่งบ.ย่อย “ดีกรุ๊ป โฮลดิ้งส์” ลุยซื้อกิจการปั๊มน้ำมัน-ร้านค้าปลีก

DHOUSE ส่งบ.ย่อย "ดีกรุ๊ป โฮลดิ้งส์" ลุยซื้อกิจการปั๊มน้ำมัน-ร้านค้าปลีก

บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ DHOUSE แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 15 ม.ค. อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ภายใต้ชื่อบริษัท ดีกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (DGH) ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้น 99.99% และมีสถานที่ตั้งสำนักงานใน จ.มหาสารคาม เพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทให้เช่า และ/หรือ ดำเนินธุรกิจค้าปลีก และ/หรือ ลงทุนในธุรกิจอื่น

พร้อมกันนี้อนุมัติให้ DGH เข้าซื้อกิจการบริษัท ดี เอนเนอร์จี แอนด์ รีเทล จำกัด (DER) ในสัดส่วน 99.98% จากผู้ถือหุ้นเดิม ในราคาซื้อขาย 999,800 บาท โดย DER มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท และมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน และร้านค้าภายในสถานีบริการน้ำมัน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการยื่นขอเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ส่งผลให้ปัจจุบันยังไม่มีการดำเนินธุรกิจในเชิงพาณิชย์ใด ๆ

โดยภายหลังการเข้าทำรายการดังกล่าว DER จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทในสัดส่วน 99.98% ผ่านการถือหุ้นโดย DGH (บริษัทย่อยที่อยู่ระหว่างการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท)

 

 

คำค้น