HSI Jan 21 แนวโน้มขาขึ้นภาพรวมดีมาก แต่ยังให้ระวังแรงขายทำกำไร

วิเคราะห์ตลาดฮั่งเส็งวันนี้ โดย  บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป

Hang Seng (Futures – Jan 21) 20 ม.ค. 2564

กลยุทธ์การลงทุน

กลยุทธ์ ถือ Long Call รอขายทำกำไร

กรอบการเทรด 29,000 – 30,000 จุด

แนวต้าน 29,900 จุด

แนวรับ 29,350 / 29,100 จุด

Trailing Stop 28,378 จุด

มุมมองด้านเทคนิค:

Hang Seng (Futures – Jan 21) ยังคงอยู่ระหว่างการวิ่งขึ้นในแนวโน้มขาขึ้น ภาพรวมกลับดูดีมาก ให้เพิ่มความระมัดระวังแรงขายทำกำไรที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะหากแรงขายกดดันจนดัชนีหลุดบริเวณ 29,100 จุด อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการย่อพักตัวได้ จุดสังเกตที่สำคัญคือวานนี้มีแรงซื้อเข้ามามากจนทำให้ความชันของแท่งราคาสูง หากไม่สามารถคงความแรงได้เท่าเดิม หรือมากกว่า การพักตัวจำเป็นต้องเกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้

นักลงทุนที่มีมุมมองขึ้น: ถือ Long Call รอขายทำกำไร จากการที่ราคาขึ้นมาแรง โดยใช้บริเวณ 29,100 จุด เป็นจุดบริหารจัดการความเสี่ยงแรก

ทางเลือกอื่น ๆ ในการประกอบการตัดสินใจ

  • เลือกถือ Long Call โดยใช้หลักการกลยุทธ์ Trend Following จนกว่าจะมีสัญญาณขายออกมา
  • เลือกตั้งรับ Long Call เมื่อราคาเข้าใกล้ แนวรับที่ให้ไว้

นักลงทุนที่มีมุมมองลง: หลีกเลี่ยงการเปิดสถานะ ภาพรวมแรงกระทำทางฝั่งซื้อกำลังร้อนแรง ควรรอจังหวะการเข้าทำ

ทางเลือกอื่น ๆ ในการประกอบการตัดสินใจ โดยให้น้ำหนักเป็นเพียงแค่การเก็งกำไรสั้น ๆ เท่านั้น

  • เลือก Long Put เก็งกำไร โดยใช้บริเวณ 30,000 จุด เป็นจุดบริหารจัดการความเสี่ยง
  • เลือก Long Put เก็งกำไร หากราคาหลุดบริเวณ 29,100 จุด และใช้บริเวณเดียวกัน เป็นจุดบริหารจัดการความเสี่ยง
Call DW Bid Eff. Sensitivity
(Bullish view) (THB) gearing(x)
HSI28C2103B 1.03 12.6 0.04
HSI28C2104B 0.68 13.0 0.03

 

Call DW Bid Eff. Sensitivity
(Bullish view) (THB) gearing(x)
HSI28C2103B 1.03 12.6 0.04
HSI28C2104B 0.68 13.0 0.03

Effective gearing: ใช้บ่งชี้โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW ตัวอย่างเช่น Effective Gearing เท่ากับ 5 เท่า หมายความว่า ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1% ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 5%

Sensitivity: แสดงให้เห็นว่าหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ที่จะทำให้ DW เปลี่ยนแปลงไป 1 ช่วงราคา เช่น 1 ช่วงราคาของ DW ที่มีราคาต่ำกว่า 2 บาท เท่ากับ 0.01 บาท

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 694 7777 หรือ www.thaidw.com

*หมายเหตุ: บทความหรือบทวิเคราะห์บนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้านบนนี้มาจาก บริษัท หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอิสระ โดยบล.แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) และบริษัทในเครือมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่อย่างใด และความเห็นข้างต้นอาจขัดกับคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของทางบริษัทและบริษัทในเครือได้ ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุน และศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน

ทั้งนี้ในการคำนวนการเปลี่ยนแปลง (%) ของราคา DW คำนวนจากราคาเสนอซื้อสุดท้ายในช่วงเวลาโดยประมาณ 30 วินาที ก่อน Call Market (16.30น.) ทั้งนี้บริษัทมิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัทฯ มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัทฯ แต่อย่างใด

DW นี้มิได้เสนอขายให้กับบุคคลอเมริกัน (U.S. Person)

อ่านคำเตือนดัชนี HSI คลิก https://www.thaidw.com/about/disclaimer

คำค้น