SGP โผล่บิ๊กล็อต 25% กว่า 5.3 พันลบ. ตลท.แขวนป้าย H สั่งแจงข้อมูลทันที!

SGP โผล่บิ๊กล็อต 25% กว่า 5.3 พันลบ. ตลท.แขวนป้าย H สั่งแจงข้อมูลทันที!

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สั่งหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SGP หลังจากปรากฏรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนวิธีบันทึกการซื้อขายรายใหญ่ (Trade report-Big lot) จำนวน 25% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว โดยรายการดังกล่าวอาจส่งผลให้ผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ SGP ต่อไป

โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญ และอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ SGP ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ยังไม่ได้รับทราบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว ดังนั้น ตลท.จึงหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ของ SGP เป็นการชั่วคราวตั้งแต่เวลา 10.07 น. ของวันที่ 20 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวจะเผยแพร่แก่นักลงทุนโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ รายการบิ๊กล็อตหุ้น SGP เข้านี้มี 5 รายการ รวมจำนวน 459,470,000 หุ้น มูลค่า 5,329.85 ล้านบาท เทรดที่ราคาเฉลี่ย 11.60 บาท ต่ำกว่าราคาในกระดานหลักที่เทรด 11.70 บาท

 

 

คำค้น