IIG ตั้งเป้าปีนี้รายได้แตะ 700 ลบ. ผลักดัน “iiG Data” บุกตลาดค้าปลีก-พัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่

IIG ตั้งเป้าปีนี้รายได้แตะ 700 ลบ. ผลักดัน “iiG Data” บุกตลาดค้าปลีก-พัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่

นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด ( มหาชน) หรือ IIG เปิดเผยว่า แผนการดำเนินงานในปี 2564 บริษัทฯ คาดว่าจะมีผลการดำเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ คาดว่ารายได้ทั้งปีจะเติบโตประมาณ 650 – 700 ล้านบาท ซึ่งธุรกิจที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และจำหน่ายซอฟต์แวร์จาก Salesforce ยังคงเป็นธุรกิจที่สร้างการเติบโตสูงให้แก่บริษัทฯ เนื่องจากระบบ CRM ยังคงเป็นที่ต้องการขององค์กรธุรกิจต่างๆ ในการช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน โดยในปีนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายตลาดไปในกลุ่มธุรกิจ non-bank เช่น ผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล

ส่วนธุรกิจที่ปรึกษาด้านการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และจำหน่ายซอฟต์แวร์จาก Oracle คาดว่าจะมีแนวโน้มเติบโตเช่นกัน โดยได้รับแรงหนุนจากการที่องค์กรธุรกิจต่างๆ มีการปรับเปลี่ยนระบบ ERP จากเดิมที่เป็น on premise มาเป็นแบบ on cloud หลังจากที่การระบาดของโควิด 19 ส่งผลให้องค์กรธุรกิจต่างๆ ต้องเร่งปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน เช่น มีการ work from home มากขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนระบบเป็นแบบ on cloud นี้ จะทำให้การดำเนินธุรกิจมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าธุรกิจใหม่ iiG Data ที่ให้บริการคำปรึกษาและบริการด้านการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลเพื่อธุรกิจ (Data Analytics & Management) ซึ่งมีการเปิดตัวไปเมื่อปลายปี 2563 ที่ผ่านมา จะสามารถรับรู้รายได้เต็มปีในปี 2564 นี้ และคาดว่าจะช่วยเพิ่มรายได้ให้บริษัทฯ ประมาณ 30 ล้านบาท ซึ่งธุรกิจดังกล่าวช่วยให้บริษัทฯ มีการบริการที่ครบวงจรและสามารถตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น โดยปีนี้ iiG Data มีแผนที่จะบุกตลาดในกลุ่มค้าปลีก (Retail)

นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการรับพนักงานเพิ่มขึ้นและมีการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับโครงการใหม่ๆ ที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ เทียบปีต่อปีจะปรับตัวสูงขึ้น

อย่างไรก็ดี ในปีนี้ บริษัทฯ ยังคงดำเนินการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มผลประกอบการให้กับบริษัทฯ สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง