ธปท.ไฟเขียวตั้ง “จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล” นั่งบอร์ด SCB มีผล 18 ม.ค.64

ธปท.ไฟเขียวตั้ง "จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล" นั่งบอร์ด SCB มีผล 18 ม.ค.64

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า ตามที่คณะกรรมการธนาคารได้ พิจารณาและมีมติแต่งตั้งนายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) นั้น

ธปท.ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

คำค้น