สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ SGP มูลค่าสูงสุด 5.33 พันลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ SGP มูลค่าสูงสุด 5.33 พันลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
SGP
5 459,470,000 5,329,852 11.6
BGRIM 5 35,363,100 1,838,881 52
BGRIM-F 3 16,932,100 880,469 52
CPALL
6 2,367,400 137,901 58.25
SCGP 1 1,400,000 66,500 47.5
E1VFVN3001 1 2,010,400 49,999 24.87
CRC
2 1,000,000 30,000 30
BBL-F 2 133,000 16,210 121.88
MAKRO
1 400,000 15,888 39.72
KTC13P2104B 1 17,000,000 15,640 0.92
CBG 1 100,000 14,280 142.8
CPN 2 234,200 11,476 49
PTTE13C2103A
1 20,000,000 8,000 0.4
CK 1 396,200 6,300 15.9
KBAN13C2103A 1 5,115,000 2,711 0.53
DTAC 1 55,400 1,884 34
KBANK-F 1 15,000 1,731 115.4
MAX 7 17,000,000 214 0.01
AS 1 9,000 63 7.05

คำค้น