สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ E1VFVN3001 มูลค่าสูงสุด 107.99 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ E1VFVN3001 มูลค่าสูงสุด 107.99 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
E1VFVN3001 4 4,267,100 107,992 25.31
TVD 6 59,508,700 67,245 1.13
OSP 1 1,204,800 41,566 34.5
WHART 3 3,000,000 35,750 11.92
PTT
2 647,200 25,956 40.11
KBANK 2 153,600 20,151 131.19
KUN 5 12,000,000 13,200 1.1
DELTA 1 20,000 11,400 570
CPN 1 190,200 11,285 59.33
BKER 1 1,850,000 11,193 6.05
W 2 20,000,000 5,200 0.26
B-W5
1 50,000,000 4,500 0.09
VGI
1 559,200 3,998 7.15
SCB 1 34,100 3,242 95.08
MILL 2 3,000,000 2,760 0.92
BBL 1 20,000 2,440 122
MAX 2 8,000,000 99 0.01
BTS 1 2,000 19 9.65
EGCO-F 1 79 15 187
TRUE-F 1 58 0 3.32