TPRIME เร่งทำความสะอาดฆ่าเชื้อ “อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์” หลังพบพนง.ชั้น G ติด “โควิด-19”

TPRIME เร่งทำความสะอาดฆ่าเชื้อ "อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์" หลังพบพนง.ชั้น G ติด "โควิด-19"

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ หรือ TPRIME เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2564 ฝ่ายบริหารอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ได้รับแจ้งยืนยันจากตัวแทนผู้เช่าชั้น G โซนพลาซ่าว่ามีพนักงานของผู้เช่าได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19

โดยทันทีที่ได้รับแจ้งข่าว บริษัทฯได้ทำการมอบหมายให้ฝ่ายบริหารอาคารดำเนินการโดยตระหนักถึงสุขภาพ รวมถึงความปลอดภัยของทุกท่านเป็นสำคัญ จึงได้ดำเนินการโดยเร่งด่วน ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 เวลา 19.30 น. ในพื้นที่ส่วนกลางห้องน้ำชาย-หญิง ห้องควบคุมเครื่องปรับอากาศ (AHU) ลิฟต์โดยสาร ลิฟต์ขนของ ตลอดจนทางเดินส่วนกลาง ตั้งแต่ชั้น LG, G, 2, 3, 4 และ 11 ถึง 42

2. เน้นมาตรการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ส่วนกลางให้มีความถี่บ่อยครั้งมากขึ้นกว่าเดิม

3. ฝ่ายบริหารอาคารได้ส่งหนังสือแจ้งผู้เช่าและพนักงานของผู้เช่าชั้นดังกล่าวให้เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ภายใต้หลักเกณฑ์ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดและจะปฏิบัติตามแนวทางป้องกันโรค COVID-19 ของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด โดยเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการและดำเนินงานของบริษัทฯ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์อย่างมีนัยสำคัญ

คำค้น