สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) BBL มูลค่าสูงสุด 72 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) BBL มูลค่าสูงสุด 72 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
BBL 1 600,000 72,000 120
TASC13C2105A 1 10,000,000 5,600 0.56
KCE13C2105B
2 10,000,000 5,450 0.54
S5013P2103H 1 3,000,000 2,172 0.72
HANA13C2104A 1 1,100,000 787 0.72
MAX 1 2,000,000 24 0.01