สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 28 ม.ค.64

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 28 ม.ค.64

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
MTC-R 4,928,500 323,010,000 19.46%
JAS-R 5,119,300 15,891,402 17.18%
DELTA-R 267,500 134,354,000 16.68%
SPRC-R 2,649,000 23,831,415 16.66%
AWC-R 12,888,500 59,834,902 16.19%
BCP-R 2,154,500 51,823,530 14.03%
KKP-R 739,600 41,155,475 13.26%
EGCO-R 394,600 71,782,250 12.60%
ESSO-R 5,046,900 43,129,580 12.15%
BCPG-R 1,935,200 30,203,040 12.01%
PTTEP 1,314,700 142,895,150 11.90%
HANA-R 2,051,900 111,756,625 11.45%
SAWAD-R 4,392,200 298,719,125 11.38%
SPRC 1,771,600 15,804,095 11.14%
TMB 74,283,800 83,261,116 10.94%
JAS 3,221,100 10,046,806 10.81%
BLAND-R 1,477,500 1,566,150 10.74%
TISCO-R 628,000 58,769,250 10.71%
TPIPL-R 500,900 854,264 9.91%
PRM-R 3,222,500 24,794,795 9.86%
AP-R 1,914,800 13,702,395 9.80%
SPALI-R 707,800 14,141,550 9.71%
DTAC 465,700 15,217,900 9.54%
CHG-R 3,152,100 8,013,216 9.20%
TRUE 5,972,800 19,374,036 9.19%
TOP 632,500 34,992,700 8.86%
BTS-R 3,329,100 32,251,905 8.77%
CRC-R 905,000 27,863,850 8.71%
PTT 6,779,700 262,816,275 8.63%
TU 3,029,200 42,720,780 8.48%
KTB 3,162,000 37,031,480 8.47%
BJC-R 837,900 28,192,825 8.15%
WHA-R 9,424,900 29,141,508 8.15%
CK 639,300 9,818,170 7.94%
S-R 285,700 466,253 7.74%
MINT-R 1,992,000 50,338,800 7.65%
STA-R 2,617,300 81,537,600 7.62%
TOP-R 534,600 29,502,950 7.49%
TQM-R 56,600 6,929,250 7.44%
KCE-R 939,600 52,622,800 7.42%
TTA 1,124,900 6,266,630 7.38%
RATCH-R 509,100 25,257,100 7.37%
SUPER 39,777,400 40,376,764 7.30%
BBL 1,003,700 117,721,050 7.28%
BLAND 1,000,000 1,060,000 7.27%
CKP-R 3,009,400 13,749,524 7.13%
SCB 776,700 73,352,500 6.99%
AOT-R 1,369,500 82,054,725 6.96%
TPIPP-R 976,000 4,252,108 6.92%
BEM 2,656,300 21,648,845 6.91%
CPN-R 1,000,400 49,163,125 6.80%
BDMS 2,092,400 44,386,630 6.70%
CPF 2,118,400 59,315,200 6.65%
PTTGC 990,700 60,127,225 6.54%
CPALL 2,273,500 130,631,075 6.50%
BGRIM-R 712,500 35,970,050 6.37%
BGRIM 702,400 35,396,975 6.28%
BCH-R 491,400 7,007,020 6.13%
CENTEL-R 150,500 3,758,600 6.13%
TCAP 824,200 27,057,225 6.13%
HMPRO 2,154,400 29,684,520 5.95%
INTUCH-R 654,000 36,960,700 5.91%
CENTEL 142,500 3,538,870 5.80%
AOT 1,120,900 67,205,250 5.70%
DOHOME-R 1,077,600 18,699,530 5.69%
TCAP-R 762,100 25,054,925 5.67%
DTAC-R 275,300 8,975,050 5.64%
GULF 1,953,500 64,922,075 5.64%
MEGA-R 339,200 13,866,300 5.63%
TVO-R 266,900 8,874,425 5.58%
GPSC-R 1,949,100 154,865,975 5.36%
TU-R 1,913,100 26,863,040 5.36%
AWC 4,258,700 19,744,310 5.35%
KBANK 1,256,400 154,545,100 5.31%
EA-R 4,228,900 277,324,525 5.28%
VGI-R 1,236,800 8,316,080 5.16%
MINT 1,338,700 33,936,950 5.14%
GFPT-R 235,800 3,048,810 5.13%
HANA 910,600 49,443,825 5.08%
BANPU-R 6,477,000 69,878,000 5.04%
AMATA 1,254,200 21,829,280 5.01%
KTC 1,042,800 67,026,700 5.01%
PTTGC-R 754,400 45,865,625 4.98%
STEC 608,800 7,292,040 4.97%
PSL 1,361,000 9,736,965 4.88%
ADVANC 267,300 46,803,400 4.72%
KBANK-R 1,098,500 134,975,350 4.64%
SCB-R 503,600 47,473,075 4.53%
VNT-R 82,700 2,739,775 4.39%
AMATA-R 1,070,500 18,820,230 4.28%
PTTEP-R 469,200 51,056,850 4.25%
GLOBAL 934,600 18,849,990 4.21%
GUNKUL 1,655,100 4,170,852 4.19%
INTUCH 459,700 26,086,550 4.16%
BJC 422,200 14,220,225 4.11%
JMT-R 479,200 18,150,225 4.08%
BAM 657,500 13,897,580 4.07%
SCC-R 314,900 121,076,200 3.99%
HMPRO-R 1,439,200 19,805,860 3.97%
BH-R 85,700 10,737,300 3.86%
IRPC 5,182,400 18,904,374 3.66%
THANI-R 1,562,400 6,249,600 3.64%
OSP-R 633,100 23,198,850 3.56%
GPSC 1,260,900 99,984,850 3.47%
TISCO 202,000 18,855,550 3.45%
EGCO 106,000 19,309,300 3.39%
BCPG 544,900 8,498,060 3.38%
STGT-R 1,676,400 67,809,150 3.38%
RATCH 231,300 11,527,450 3.35%
CK-R 265,000 4,088,340 3.29%
LH 2,783,500 22,065,215 3.26%
CBG 390,600 57,489,550 3.22%
MAJOR-R 69,200 1,272,860 3.22%
TTW-R 119,600 1,435,200 3.19%
EASTW-R 35,400 323,335 3.18%
BH 70,200 8,816,050 3.16%
BANPU 4,016,000 43,442,000 3.12%
CPN 456,900 22,469,975 3.10%
IRPC-R 4,340,900 15,690,974 3.07%
TOA 61,000 1,995,650 2.87%
TTW 106,200 1,275,060 2.83%
TVO 134,300 4,484,050 2.81%
BLA-R 204,200 4,937,260 2.77%
MBK-R 86,100 1,076,250 2.75%
RS-R 784,900 17,741,920 2.73%
TASCO-R 1,083,800 22,764,920 2.69%
IVL 1,341,400 48,605,350 2.67%
VGI 639,100 4,295,020 2.66%
WHA 3,047,900 9,414,040 2.64%
EPG-R 370,900 3,184,765 2.62%
IVL-R 1,276,200 46,337,525 2.54%
CRC 256,800 7,906,225 2.47%
SCGP 401,100 18,731,850 2.42%
BDMS-R 739,800 15,666,850 2.37%
STEC-R 287,300 3,430,870 2.35%
CKP 988,800 4,468,194 2.34%
EA 1,847,900 121,903,200 2.31%
SIRI-R 1,339,100 1,129,896 2.20%
PTG-R 322,900 5,564,360 2.19%
BCH 174,500 2,498,880 2.18%
COM7-R 150,600 6,487,300 2.09%
BBL-R 273,300 31,946,100 1.98%
OSP 351,000 12,893,375 1.98%
KTB-R 734,400 8,586,700 1.97%
CHG 672,600 1,713,204 1.96%
THANI 836,000 3,349,520 1.95%
PSH 15,000 187,900 1.87%
AAV 1,669,900 4,108,034 1.84%
GULF-R 637,300 21,131,025 1.84%
ITD 150,000 159,000 1.81%
SPCG-R 25,100 492,790 1.72%
COM7 122,100 5,283,200 1.69%
TMB-R 11,279,000 12,687,373 1.66%
MTC 415,300 27,276,675 1.64%
BEM-R 613,500 5,000,025 1.59%
STA 547,700 16,889,075 1.59%
KTC-R 320,000 20,489,450 1.54%
CPALL-R 530,800 30,393,725 1.52%
SCC 118,000 45,676,300 1.50%
EPG 209,000 1,799,290 1.48%
CPF-R 469,800 13,136,950 1.47%
SUPER-R 7,922,200 8,016,419 1.45%
DOHOME 269,200 4,678,460 1.42%
MAJOR 30,000 557,080 1.40%
LH-R 1,171,700 9,243,210 1.37%
MEGA 78,600 3,241,550 1.30%
AAV-R 1,159,900 2,883,088 1.28%
ESSO 530,000 4,584,260 1.28%
TPIPP 181,100 787,576 1.28%
AP 238,700 1,711,350 1.22%
SAWAD 438,100 29,957,250 1.13%
SGP 21,600 228,960 1.13%
AEONTS 21,000 4,214,500 1.09%
M 10,500 525,000 1.09%
ORI-R 76,100 590,350 1.06%
PTL-R 26,600 644,050 0.98%
BAFS-R 3,200 75,910 0.95%
BTS 352,600 3,414,760 0.93%
PTG 131,000 2,260,840 0.89%
ADVANC-R 49,800 8,690,100 0.88%
STGT 431,600 17,483,200 0.87%
BAY-R 8,500 265,775 0.86%
M-R 8,100 403,300 0.84%
CHINA 4,700 37,694 0.81%
TASCO 320,000 6,739,930 0.79%
NOBLE-R 98,800 715,280 0.75%
QH 148,200 343,392 0.72%
RS 199,900 4,520,620 0.69%
BAM-R 109,300 2,309,210 0.68%
PLANB 26,400 168,985 0.67%
CBG-R 77,200 11,374,600 0.64%
RBF-R 492,800 5,788,460 0.64%
WHAUP 52,000 215,898 0.63%
VNT 11,500 381,400 0.61%
KKP 33,200 1,857,950 0.60%
TQM 4,500 553,500 0.59%
BPP 210,200 3,667,240 0.55%
GFPT 25,400 325,950 0.55%
DELTA 8,400 4,167,400 0.52%
ICHI-R 455,300 5,806,190 0.52%
PRM 167,500 1,300,635 0.51%
RCL 27,200 488,680 0.50%
SCCC 1,200 165,350 0.48%
BCP 65,700 1,599,430 0.43%
SPALI 29,800 596,000 0.41%
SYNEX 58,900 1,009,830 0.41%
TRUE-R 264,500 856,930 0.41%
BPP-R 143,000 2,463,860 0.37%
SSP 31,900 452,560 0.37%
SGP-R 6,500 68,760 0.34%
ORI 23,600 183,330 0.33%
BLA 23,200 557,000 0.32%
PTT-R 240,700 9,327,125 0.31%
RBF 235,600 2,864,320 0.30%
PTL 7,600 181,640 0.28%
GLOBAL-R 50,900 1,023,090 0.23%
ICHI 187,500 2,285,000 0.21%
SCGP-R 34,400 1,608,200 0.21%
SF-R 5,700 26,790 0.20%
WHAUP-R 14,200 58,504 0.17%
PSH-R 1,300 16,250 0.16%
KCE 7,000 384,250 0.06%
AEONTS-R 600 121,800 0.03%
UNIQ 300 1,386 0.03%
JMART 6,000 134,700 0.02%
TTCL 600 3,795 0.02%
VIBHA-R 4,500 7,974 0.02%
SIRI 3,000 2,560 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น