HSI Feb 21 กลับตัวไม่สำเร็จ มองลงต่อ! จับตาแนวรับสำคัญ 27,475 จุด

วิเคราะห์ตลาดฮั่งเส็งวันนี้ โดย  บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป

Hang Seng (Futures – Feb 21) 1 ก.พ. 2564

กลยุทธ์การลงทุน

กลยุทธ์ เก็งกำไร Long Put

กรอบการเทรด 27,475 – 29,300 จุด

แนวต้าน 28,500 / 29,000 จุด

แนวรับ 27,975 / 27,475 จุด

Trailing Start 29,311 จุด

มุมมองด้านเทคนิค:

Hang Seng (Futures – Feb 21) การรีบาวด์ขึ้นไม่สามารถที่จะทำได้สำเร็จ และเกิดการกลับตัวของราคาลงอีกครั้ง ยืนยันสัญญาณการย่อพักตัวต่อเนื่อง หลังจากราคาหลุดแนวระยะ 1/3 ของที่วิ่งขึ้นมา โดยมีเป้าหมายการพักตัวถัดไปที่บริเวณ 27,475 จุด โดยหากจะยังคงภาพของแนวโน้มขาขึ้น ราคาไม่ควรหลุดจากระยะพักตัวนี้ (ถ้าหลุด โอกาสที่จะไปทดสอบที่บริเวณ Low 25,950 จุด จะสูงมากขึ้น)

นักลงทุนที่มีมุมมองขึ้น: รอให้เกิดสัญญาณการกลับตัวขึ้นของแท่งราคา เก็งกำไรรีบาวด์ Long Call และใช้บริเวณ 27,975 จุด เป็นจุดบริหารจัดการความเสี่ยงแรก (กรณีที่แนวรับบริเวณ 27,975 จุด ไม่หลุดเท่านั้น)

ทางเลือกอื่น ๆ ในการประกอบการตัดสินใจ

  • สำหรับนักลงทุนที่มีสถานะอยู่แล้ว เลือกถือ Long Call โดยใช้หลักการกลยุทธ์ Trend Following จนกว่าจะมีสัญญาณขายออกมา (จุดบริหารจัดการความเสี่ยงที่แนะนำ ให้เริ่มพิจารณาปิดสถานะทำกำไร คือบริเวณ 27,475 จุด)
  • เลือกตั้ง Long Call เก็งกำไรรีบาวด์ บริเวณ 27,475 จุด และใช้บริเวณ 27,475 จุด เป็นจุดบริหารจัดการความเสี่ยงแรก (ควรรอให้เกิดสัญญาณการกลับตัวขึ้นของแท่งราคาด้วย)

นักลงทุนที่มีมุมมองลง: เก็งกำไร Long Put โดยใช้บริเวณ 28,500 หรือ 29,000 จุด เป็นจุดบริหารจัดการความเสี่ยงแรก

ทางเลือกอื่น ๆ ในการประกอบการตัดสินใจ

  • เลือกตั้ง Long Put เก็งกำไร บริเวณ 28,500 จุด และใช้บริเวณเดียวกัน เป็นจุดบริหารจัดการความเสี่ยง (ควรรอให้เกิดสัญญาณการกลับตัวลงของแท่งราคาด้วย)

คลิกที่ชื่อ DW เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมและตารางราคาวันนี้

Call DW Bid Eff. Sensitivity
(Bullish view) (THB) gearing(x)
HSI28C2102L 0.58 19.1 0.04
HSI28C2103B 0.48 16.0 0.03
HSI28C2104B 0.31 15.9 0.02

 

Put DW Bid Eff. Sensitivity
(Bearish view) (THB) gearing(x)
HSI28P2103A 0.86 10.9 0.03
HSI28P2103B 0.29 12.1 0.01
HSI28P2104L 0.32 9.6 0.01
ข้อมูล ณ วันที่ 29/01/2564

Effective gearing: ใช้บ่งชี้โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW ตัวอย่างเช่น Effective Gearing เท่ากับ 5 เท่า หมายความว่า ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1% ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 5%

Sensitivity: แสดงให้เห็นว่าหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ที่จะทำให้ DW เปลี่ยนแปลงไป 1 ช่วงราคา เช่น 1 ช่วงราคาของ DW ที่มีราคาต่ำกว่า 2 บาท เท่ากับ 0.01 บาท

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 694 7777 หรือ www.thaidw.com

*หมายเหตุ: บทความหรือบทวิเคราะห์บนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้านบนนี้มาจาก บริษัท หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอิสระ โดยบล.แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) และบริษัทในเครือมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่อย่างใด และความเห็นข้างต้นอาจขัดกับคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของทางบริษัทและบริษัทในเครือได้ ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุน และศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน

ทั้งนี้ในการคำนวนการเปลี่ยนแปลง (%) ของราคา DW คำนวนจากราคาเสนอซื้อสุดท้ายในช่วงเวลาโดยประมาณ 30 วินาที ก่อน Call Market (16.30น.) ทั้งนี้บริษัทมิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัทฯ มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัทฯ แต่อย่างใด

DW นี้มิได้เสนอขายให้กับบุคคลอเมริกัน (U.S. Person)

อ่านคำเตือนดัชนี HSI คลิก https://www.thaidw.com/about/disclaimer

คำค้น