ตลท.จับ NEX พ่วง NEX-W2 ติด Cash Balance เริ่มพรุ่งนี้

ตลท.จับ NEX พ่วง NEX-W2 ติด Cash Balance เริ่มพรุ่งนี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ได้แก่ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NEX และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 หรือ NEX-W2  เริ่มต้นวันที่ 2 ก.พ.2564 สิ้นสุดวันที่ 22 ก.พ. 2564

คำค้น