“ประภาศ คงเอียด” ลาออกบอร์ด SCB มีผลวันนี้

“ประภาศ คงเอียด” ลาออกบอร์ด SCB มีผลวันนี้

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB แจ้งว่า นายประภาศ คงเอียด ได้แจ้งขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการธนาคาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป