CPF เดินหน้าส่ง “อาหารจากใจ” เสริมกำลัง “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร” ต้านภัยโควิด -19

CPF เดินหน้าส่ง "อาหารจากใจ" เสริมกำลัง "ศูนย์ห่วงใยคนสาคร" ต้านภัยโควิด -19

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF สนับสนุนชาวสมุทรสาครในการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง โดยส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหาร แก่โรงพยาบาลสนาม “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร” ภายใต้ โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด -19” พร้อมติดตั้งตู้แช่เย็นเสริมความพร้อมให้กับศูนย์ห่วงใยคนสาคร และเป็นกำลังใจกับการปฏิบัติงานของทีมแพทย์-พยาบาล และผู้ติดเชื้อ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งสนับสนุนจังหวัดสมุทรสาครให้สามารถกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

ล่าสุด นายชัยวัฒน์ ปรีดิศรีพิพัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส พร้อมกับ นายธนะศักดิ์ พึ่งฮั้ว ที่ปรึกษาด้านนวัตกรรม ซีพีเอฟ ได้นำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน จำนวน 3,000 แพ็ค และอาหารกับข้าวสำเร็จรูปอีก 600 กิโลกรัม มอบให้แก่ นายวัฒนา ตวงมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ และนายแพทย์ศุภศรัณย์ ศุภพัฒนพงศ์ แพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสมุทรสาคร เพื่อนำไปแจกจ่าย แก่โรงพยาบาลสนาม “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร” 5 แห่ง  ณ ศูนย์ห่วงใยคนสาครวัฒนาแฟคตอรี่ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยก่อนหน้านี้ ซีพีเอฟ ได้มอบผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานแก่ “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร ” ไปแล้วจำนวน 16,600 แพ็ค ผ่านทางนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

นอกจากนี้ ซีพีเอฟ ยังได้นำตู้แช่เย็นจาก ซีพี เฟรชมาร์ท ไปติดตั้งที่โรงพยาบาล และศูนย์ห่วงใยคนสาคร รวม 5 จุด ประกอบดัวย โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ศูนย์ห่วงใยคนสาคร 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์วัฒนาแฟคตอรี่  สนามกีฬาจังหวัด และวัดโกรกกราก เพื่อช่วยเก็บรักษาคุณภาพอาหารพร้อมทานที่ซีพีเอฟให้การสนับสนุน เป็นการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่

ด้าน นายวัฒนา ตวงมณี นายกอบต.พันท้ายนรสิงห์ กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นตัวแทนของจังหวัดสมุทรสาคร รู้สึกดีใจที่ได้รับการสนับสนุนอาหารปลอดภัย และตู้แช่เย็นจากซีพีเอฟ เพื่อแทนความห่วงใยให้กับทีมแพทย์ พยาบาล และอาสาสมัคร รวมทั้งผู้ติดเชื้อที่มารักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามได้บริโภคอาหารคุณภาพ ปลอดภัย อย่างเพียงพอ นับเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระด้านการจัดเตรียมอาหารให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาลเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสนามได้เป็นอย่างดี  โรงพยาบาลสนาม “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร” ในจังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งศูนย์ห่วงใยคนสาครวัฒนาแฟคตอรี่ ก่อตั้งขึ้นรองรับและดูแลผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการทั้งคนไทยและแรงงานต่างชาติ เพื่อควบคุมอัตราการแพร่ระบาดในจังหวัดให้เร็วที่สุด

ทั้งนี้ ซีพีเอฟได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่  โดยสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน ภายใต้ โครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” ซึ่งริเริ่มโดย นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรด้านสาธารณสุข ที่ทุ่มเทปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ของโรงพยาบาล 15 แห่ง ในจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี และสนับสนุน กุ้งซีพี แปซิฟิก 300 กิโลกรัมให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รวมทั้งมอบกุ้ง ซีพี แปซิฟิก 300 กิโลกรัมให้แก่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) พร้อมทั้งหน้ากากอนามัย ซีพี 30,000 ชิ้น เพื่อนำไปมอบให้แก่กลุ่มเปราะบางและแรงงานต่างชาติในจ.ระยองและจ.สมุทรสาคร

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน นำผลิตภัณฑ์อาหาร สำเร็จรูป 30,800 แพ็ค และไข่ไก่สด 10,000 ฟอง เพื่อแทนความห่วงใย และช่วยบรรเทาความเดือดร้อน เพื่อนแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านจำนวน 1,200 ครอบครัวที่อยู่ในพื้นที่กักตัวในตลาดกลางกุ้ง มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร

คำค้น