“เชอรี่ จรัญวาศน์” เก็บหุ้น ROJNA เข้าพอร์ต หนุนถือ 5%

"เชอรี่ จรัญวาศน์" เก็บหุ้น ROJNA เข้าพอร์ต หนุนถือ 5%

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้รับรายงานการได้มาหุ้นของบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) หรือ ROJNA โดย นางเชอรี่ จรัญวาศน์ ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 1 ก.พ.2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.3465% และส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.0021% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

อนึ่ง นางเชอรี่ จรัญวาศน์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 5 ของ นาง เชอรี่ จรัญวาศน์ ถือหุ้นอยู่ทั้งหมด 94,040,650 หรือ 5.0021%

โครงสร้างผู้ถือหุ้นอันดับ 1-5 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. NIPPON STEEL TRADING CORPORATION 418,960,446 20.74
2. นาย ดิเรก วินิชบุตร 387,576,028 19.18
3. นาย ชาย วินิชบุตร 303,154,145 15.00
4. SMK ASIA LTD 134,467,593 6.66
5. นาง เชอรี่ จรัญวาศน์ 94,040,650 4.65

ที่มา ตลท. (ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28/05/2563)

 

คำค้น