TQR โรดโชว์ออนไลน์ โชว์ศักยภาพ “นายหน้าประกันภัยต่อ”

TQR โรดโชว์ออนไลน์ โชว์ศักยภาพ "นายหน้าประกันภัยต่อ”

คุณชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ,คุณยุพเรศ พิริยะพันธุ์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TQR พร้อมด้วยคุณจิรยง อนุมานราชธน (ที่ 1 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และคุณพันทิตา แซ่เอ็ง (ที่ 1 จากซ้าย)  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จัดโรดโชว์บนแพลตฟอร์มออนไลน์  นำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุน เพื่อแนะนำภาพรวมของการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์การเติบโต และแผนขยายการลงทุนในอนาคตให้แก่นักลงทุนที่สนใจ พร้อมความคืบหน้าในการเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  โดยได้รับความสนใจจากเข้าผู้เข้าร่วมรับฟังข้อมูลผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างคับคั่ง งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวานๆ นี้