สมุทรสาคร พบผู้ป่วยโควิดใหม่ 548 ราย คนไทย 15 ต่างด้าว 533 ยอดสะสม 14,241 ราย

สมุทรสาคร พบผู้ป่วยโควิดใหม่ 548 ราย คนไทย 15 ต่างด้าว 533 ยอดสะสม 14,241 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร (สสจ.) รายงานข้อมูลสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ล่าสุด ณ เวลา 24.00 น.ของวันที่ 4 ก.พ.64 พบผู้ป่วยรายใหม่อีก 548 ราย

โดยแบ่งเป็น ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 522 ราย เป็นคนไทย 3 ราย และแรงงานต่างด้าว 519 ราย ส่วนผู้ป่วยในโรงพยาบาล 26 ราย เป็นคนไทย 12 ราย แรงงานต่างด้าว 14 ราย ทำให้ขณะนี้จังหวัดสมุทรสาครมียอดผู้ป่วยยืนยันสะสม รวมเป็น 14,241 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 5 ราย

ทั้งนี้ สสจ.สมุทรสาคร ได้ดำเนินการค้นหาเชิงรุกไปแล้ว 151,563 ราย