AIT เป้ารายได้ปี 64 โต 6.5 พันลบ.       

การที่ราคาหุ้น AIT ปรับตัวขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากปัจจัยบวกจากผลการดำเนินที่คาดว่าจะเติบโตไปในทิศทางสดใส โดยเฉพาะผลการดำเนินงานในปี 64

คุณค่าบริษัท

ราคาหุ้นบนกระดานของ AIT ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากก่อนหน้าที่ค่อยๆไต่ระดับขึ้นในลักษณะ Sideway Up ต่อเนื่องจากนับตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค.63 ที่ 15.90 บาท การที่ราคาหุ้นปรับตัวขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากปัจจัยบวกจากผลการดำเนินที่คาดว่าจะเติบโตไปในทิศทางสดใส โดยเฉพาะผลการดำเนินงานในปี 64 ที่ทางผู้บริหารมีการประเมิน โดยตั้งเป้ารายได้ 6,500 ล้านบาท ส่วนหนึ่งจะมาจากการรับรู้มูลค่างานในมือ (Backlog) ซึ่ง ณ วันที่ 14 ม.ค.64 อยู่ที่ 6,300 ล้านบาท อีกทั้งยังมีงานที่อยู่ระหว่างรอคำสั่งซื้อจากลูกค้าอีกประมาณ 200 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทฯ เตรียมความพร้อมเข้าร่วมประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยจะเข้าร่วมประมูลงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจากการประเมินสถานการณ์ มองว่าภาครัฐยังคงเดินหน้าลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และการคมนาคมตามงบประมาณปี 2564 เนื่องจากมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ และเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อไปได้ ส่วนภาคเอกชน ต้องรอประเมินสภาวะเศรษฐกิจ และความสามารถในการบริหารงาน

ขณะที่เป้าหมายการเติบโตในปีนี้มาจาก Backlog ที่มีในมือแล้วส่วนหนึ่ง และการเข้าร่วมประมูลงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งมองว่า ยังไงภาครัฐต้องดำเนินการตามงบประมาณประจำปี 2564 อยู่แล้ว เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ นอกจากนี้ เป็นโครงการที่ยังต้องเร่งดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่วนภาคเอกชนอาจจะต้องรอประเมินสภาวะเศรษฐกิจ เนื่องจากบางบริษัทอาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ต้องเลื่อนการลงทุนออกไป

ทางด้านทิศทางธุรกิจสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในปี 2564 มีการปรับเปลี่ยนอย่างมากตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 โดยพฤติกรรมในสังคมโลกที่เปลี่ยนไป ทำให้ต้องเปลี่ยนวิถีการทำงาน การใช้ชีวิต การเว้นระยะห่างทางสังคม ผู้คนเริ่มใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำงานมากขึ้น ส่งผลทำให้แนวโน้มธุรกิจ ICT ในประเทศไทยในปี 2564 – 2565 ยังคงเติบโตได้ 4.5  6.5% จากการเข้าสู่เทคโนโลยี 5G ที่จะทำให้ความเร็วของอินเทอร์เน็ตจะเพิ่มขึ้น โดยอัตราการตอบสนองต่อการสั่งการรวดเร็ว ซึ่งจะเร็วกว่าเทคโนโลยี 4G ประมาณ 30 เท่า ทำให้ภาครัฐ และภาคเอกชนเกิดการลงทุนและมีความต้องการด้าน ICT เพิ่มขึ้นจากการทรานส์ฟอร์มธุรกิจไปสู่ดิจิทัล

นอกเหนือจากงานที่ทาง AIL แรงขยายเดินหน้าในการรับงานจากภาครัฐและเอกชนในการเพิ่ม Backlog แล้ว ทางฐานะทางการเงินก็ถือว่า ยังมีความแข็งแกร่ง ด้วยสภาพคล่องค่อนข้างสูง เนื่องจากบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนมากถึง 6,968.15 ล้านบาท เมื่อเทียบกับหนี้สินหมุนเวียนเพียง 4,467.52 ล้านบาท ได้ค่า CURRENT RATIO อยู่ที่ระดับ 1.56 เท่า นับว่าบริษัทมีสภาพคล่องมากพอสมควร

รวมถึงเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด ยังแข็งแกร่ง ด้วยสิ้นวันที่ 30 กันยายน 2563 รายการเงิน และรายการเทียบเท่าเงินสดอยู่ที่ 202.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมาจาก ณ สิ้นสุด 31 ธันวาคมของปี 2562 อยู่ที่ 190.18 ล้านบาท ยิ่งให้เห็นว่าบริษัทมีความมั่นคง และมีสภาพคล่องสูง

สุดท้ายแล้วอย่างไรก็ดี AIT ถือว่าเป็นบริษัทพื้นฐานแกร่ง!!!

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  1. นาย ศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ 10,753,225 หุ้น 5.21%
  2. นาย โชดิวัต ดั่นธนสาร 7,000,000 หุ้น 3.39%
  3. น.ส. ศศิเนตร พหลโยธิน 6,898,115 หุ้น 3.34%
  4. นาย กิตติศักดิ์ สพโชคชัย 6,874,659 หุ้น 3.33%
  5. นาย สุรพร รักตประจิต 5,455,885 หุ้น 2.64%

รายชื่อกรรมการ

  1. นาย ธนา ไชยประสิทธิ์ ประธานกรรมการ
  2. นาย ศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการใหญ่, กรรมการ
  3. นาย พงษ์เทพ ผลอนันต์ รองประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
  4. นาย กิตติศักดิ์ สพโชคชัย กรรมการนาย สุรพร รักตประจิต กรรมการ