สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) TASCO มูลค่าสูงสุด 42 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) TASCO มูลค่าสูงสุด 42 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
TASCO 1 2,000,000 42,000 21
DIF
1 1,500,000 19,125 12.75
CPALL 4 220,000 13,042 59.28
TKN 1 900,000 9,810 10.9
OTO 1 600,000 3,660 6.1
MAX 2 13,000,000 137 0.01