TFI รายได้เพิ่ม-ต้นทุนลด ดันผลงานปี 63 พลิกกำไร 26 ลบ.

TFI รายได้เพิ่ม-ต้นทุนลด ดันผลงานปี 63 พลิกกำไร 26 ลบ. จากช่วงเดียวกันของปีก่อนขาดทุน 185 ลบ.

บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TFI รายงานผลการดำเนินงานงวดปี 2563 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

โดยปัจจัยที่ส่งผลให้บริษัทพลิกมีกำไร เนื่องจากมีรายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากกำไรจากการกลับรายการด้อยค่าสินทรัพย์ กำไรจากการชำระหนี้เจ้าหนี้คดีความ รายได้ค่าเช่า

ขณะที่ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทหยุดการผลิตทั้งหมดเป็นการชั่วคราว

คำค้น