TSC รายได้พุ่ง! หนุนผลงานไตรมาส 1/64 โต 38% แตะ 49 ลบ.

TSC รายได้พุ่ง! หนุนผลงานไตรมาส 1/64 โต 38% แตะ 49 ลบ.

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) หรือ TSC รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1/64 (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค.64) มีกำไรสุทธิ ดังนี้

โดยปัจจัยที่ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น เนื่องจากรายได้จากการขายในไตรมาส  1/2564  เท่ากับ 677.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58.71 ล้านบาท หรือ 9.48% เมื่อเปรียบเทียบกับ ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์เริ่มฟื้นตัวหลังจากเกิดสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 อย่างหนักในระลอกแรกที่ผ่านมา กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของไตรมาส 1/2564 เท่ากับ 47.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมาเป็นเงิน 12.31 ล้านบาท

ทั้งนี้เนื่องจากยอดขายเพิ่มขึ้น สภาอุตสาหกรรมรายงานตัวเลขยอดผลิต 12 เดือนที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า รถยนต์ลดลงร้อยละ 29 โดยเป็นการ ผลิตเพื่อส่งออกร้อยละ 49 และผลิตเพื่อขายในประเทศร้อยละ 51 ในส่วนของรถจักรยานยนต์ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 20 ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ข้างต้น

สำหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยหลังจากนี้คาดว่าจะยังคงฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่ามีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจและการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้กิจการยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปรับแผนการดำเนินการให้ทันต่อทุกสถานการณ์

คำค้น