OR จัดงาน 1st Trading day

OR จัดงาน 1st Trading day

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ร่วมด้วย แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานกรรมการ และ จิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR  ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ OR ผู้นำธุรกิจน้ำมันและค้าปลีก เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 208,980 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า โออาร์ (OR)

คำค้น