ปทุมธานี ยืดเวลาปิด 2 ตลาด “สุชาติ”-“พรพัฒน์” อีก 9 วัน ลดเสี่ยงโควิด ฝ่าฝืนเจอโทษหนัก

ปทุมธานี ยืดเวลาปิด 2 ตลาด “สุชาติ”-“พรพัฒน์” อีก 9 วัน ลดเสี่ยงโควิด ฝ่าฝืนเจอโทษหนัก

สำนักงานประชาสัมพันธ์จ.ปทุมธานี เปิดเผยว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี มีมติให้ปิดตลาดสุชาติ และตลาดพรพัฒน์ ใน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี รวมถึงอาคารพาณิชย์โดยรอบ อีก 9 วัน ตั้งแต่วันที่ 17-25 ก.พ.64 จากก่อนหน้านี้ได้มีคำสั่งให้ปิดชั่วคราวเป็นเวลา 5 วันแล้ว ตั้งแต่ 12-16 ก.พ.ที่ผ่านมา พร้อมทั้งห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวที่เกี่ยวเนื่องในพื้นที่ดังกล่าว ออกจากที่พักและให้กักตนเองเป็นเวลา 14 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยืนยันรายใหม่แบบกลุ่มก้อน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

ทั้งนี้ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งปรับทั้งจำทั้งปรับและอาจมีความผิดตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง