STC กำไรปี 63 หดตัว 43% ยังแจกปันผล 0.016 บ. ขึ้น XD 11 มี.ค.นี้

STC กำไรปี 63 หดตัว 43% เหลือ 14.70 ลบ. จากปีก่อนกำไร 25.77 ลบ. เหตุกำไรขั้นต้นลด ยังแจกปันผล 0.016 บ. ขึ้น XD 11 มี.ค.64 จ่าย 6 พ.ค.64

บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) หรือ STC รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2563 ดังนี้

โดยผลการดำเนินงานในงวดปีดังกล่าวมีกำไรลดลง เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการจำนวน 419.50 ล้านบาท ลดลง 1.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.26 เมื่อเทียบจากปีก่อน มีสาเหตุมาจากหดตัวของเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

ขณะเดียวกันในปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจำนวน 116.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.87ของรายได้จากการขายและบริการซึ่งลดลง 17.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.73 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สืบเนื่องจากการหดตัวของเศรษฐกิจและสภาวะตลาดที่มีการแข่งขันสูงขึ้นจึงทำให้บริษัทสามารถทำกำไรขั้นต้นได้ในอัตราที่ลดลง

อย่างไรก็ตาม บริษัทประกาศจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 เป็นเงินสด ในอัตรา 0.016 บาทต่อหุ้น กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 11 มี.ค.2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 6 พ.ค.2564

คำค้น