TQR แรงไม่ตก! สะท้อนเชื่อมั่นธุรกิจ “นายหน้าประกันภัยต่อ” โตแกร่ง

TQR แรงไม่ตก! สะท้อนนักลงทุนเชื่อมั่นธุรกิจ “นายหน้าประกันภัยต่อ” ว่าจะสามารถเติบโตได้ต่อเนื่อง

นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์  จำกัด (มหาชน) หรือ TQR เปิดเผยว่า หุ้น TQR เปิดทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) วันนี้เป็นวันแรก ปรากฏว่าราคาหุ้นสามารถเปิดตลาดยืนเหนือราคาจองซื้อที่ราคา 15.30 บาท  เพิ่มขึ้น 10.20 บาทหรือคิดเป็น 200% เมื่อเปรียบเทียบกับราคาจองที่ 5.10 บาท ซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทฯ

ทั้งนี้ เงินจากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปใช้เพื่อการลงทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการ (Operational Efficiency Improvement Platform)ประมาณ 20 ล้านบาท  โดยใช้ในโครงการพัฒนาแบบจำลองและวิเคราะห์รูปแบบประกันภัยต่อ ประมาณ 20 ล้านบาท ภายในปี 2565 และเงินลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 255.7 ล้านบาท ภายในปี 2566 ทั้งนี้ เงินลงทุนในธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องจะใช้การพิจารณาอย่างรอบคอบในการเข้าลงทุน เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ที่เหมาะสมมากที่สุด

“ผมขอขอบคุณนักลงทุนที่ให้การต้อนรับหุ้น TQR อย่างอบอุ่น โดยทีมผู้บริหารและพนักงานให้คำมั่นว่าจะทำงานด้วยความมุ่งมั่น เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และมั่นคง ตลอดจนสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น โดยนับจากนี้เมื่อเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนแล้วทำให้ชื่อเสียงของ TQR เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

ทั้งนี้ บริษัทมีความพร้อมในการทำธุรกิจ ทั้งรูปแบบนายหน้าประกันภัยต่อแบบทั่วไป (Traditional Business) และธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อแบบพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน (Alternative Business) โดยเฉพาะ Alternative Business ซึ่งเรามีความเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคและคู่ค้า และสามารถหาโปรดักส์ที่สามารถตอบโจทย์ของทั้งสองฝ่ายได้อย่างลงตัว” นายชนะพันธุ์ กล่าว

นางสาวพันทิตา แซ่เอ็ง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญของ TQR กล่าวว่า การเปิดซื้อขายหุ้น TQR  เป็นวันแรก ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี จากหลายปัจจัยที่เข้ามาสนับสนุนทั้ง การกำหนดราคาขายที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐาน และความเชื่อมั่นของนักลงทุน

รวมถึงปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ เป็นหุ้นไอพีโอที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้ถือหุ้น  และถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของบริษัท ซึ่งจะสามารถนำเงินที่ได้รับจากการระดมทุนในครั้งนี้ไปต่อยอดธุรกิจ เพื่อผลักดันการเติบโตให้เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

นางสาวจิรยง อนุมานราชธน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน TQR กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับทางบริษัทฯ ที่เปิดซื้อขายหุ้น TQR ได้อย่างน่าประทับใจ จากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ และด้วยทีมผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญต่อธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อมากว่า 20 ปี และผลประกอบการที่ผ่านมาที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนได้เป็นอย่างดี และมั่นใจว่า หุ้น TQR จะสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาว

คำค้น